بایگانی: تکنولوزی

تاثیر شبکه های اجتماعی در میزان فروش کالا

تاثیر شبکه های اجتماعی در میزان فروش کالا

تاثیر شبکه های اجتماعی در میزان فروش کالا در خیابان که راه می‌رویم؛ با افراد مختلفی روبرو می‌شویم که هرکدام گوشی به دست در حال طی کردن مسیرشان هستند. یکی بازی می‌کند؛ دیگری کتاب می‌خواند و خیلی ها مشغول شبکه های اجتماعی هستند. شبکه های اجتماعی، جزء ثابت روزمرگی های همه ما شده است. و…