امتیاز مشتریان

محصول:کنسرو عدسی 420 گرم برتر

1398/03/09 مرتضی سلیمانی

خوب بود ممنون


محصول:کنسرو خوراک بادمجان 420 گرم برتر

1398/03/09 مرتضی سلیمانی

خوب بود ممنون


محصول:کنسرو نخود 420 گرم برتر

1398/03/09 مرتضی سلیمانی

خوب بود ممنون


محصول:سبزی گشنیز 70 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:نمک 500 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سیب زمینی 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سویا 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد ذرت 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد جو 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:سبزی جعفری 70 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:دارچین قلم 75 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر نارگیل 75 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:زعفران یک گرم جعبه کادویی برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سیب زمینی 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر ژله لیمو نعناع 100 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر ژله انبه 100 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد ذرت 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سفید 500 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد جو 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:دارچین 100 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سویا 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:رب انار 300 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر پاپریکا 100 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:سبزی جعفری 70 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:سبزی گشنیز 70 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:نمک 500 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سیب زمینی 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سویا 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد ذرت 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد جو 200 گرم برتر

1398/01/16 عاطفه گرجی سینکی


محصول:دارچین قلم 75 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

معرکه


محصول:پودر نارگیل 75 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

با کیفیت


محصول:زعفران یک گرم جعبه کادویی برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

خوشبو خوش عطر


محصول:آرد سیب زمینی 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

برای بار دوم خریدم معرکه


محصول:پودر ژله لیمو نعناع 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

هوش طعم


محصول:پودر ژله انبه 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

خوش طعم


محصول:آرد ذرت 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

برای بار دوم گرفتم معرکه هستش


محصول:آرد سفید 500 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

عالی بود


محصول:آرد جو 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

برای بار دوم گرفتم عالی


محصول:دارچین 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

عالی


محصول:آرد سویا 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بار دوم گرفتم عالی


محصول:رب انار 300 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

معرکه بود


محصول:پودر پاپریکا 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

عالی بود توصیه می کنم بخرین


محصول:آرد سویا 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


محصول:آرد ذرت 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


آرد جو ::

محصول:آرد جو 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


محصول:سبزی جعفری 70 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


محصول:سبزی گشنیز 70 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


محصول:نمک 500 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


محصول:آرد سیب زمینی 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین کیفیت


محصول:دارچین قلم 75 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر نارگیل 75 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:زعفران یک گرم جعبه کادویی برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سیب زمینی 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر ژله لیمو نعناع 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:پودر ژله انبه 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد ذرت 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سفید 500 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد جو 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:دارچین 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:آرد سویا 200 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


محصول:رب انار 300 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی


خرید از محصولات برتر ::

محصول:پودر پاپریکا 100 گرم برتر

1397/12/27 عاطفه گرجی سینکی

بهترین محصول با کیفیت و با قیمت عالی


محصول:نبات زعفرانی 500 گرم برتر

1397/12/06 مریم کریمی

به صرفه


محصول:آلوچه زرد 450 گرم برتر

1397/12/06 مریم کریمی

عالی


محصول:کنسرو لوبیا چیتی 420 گرم برتر

1397/12/06 مریم کریمی

قیمت مناسب


محصول:آلبالو خشک 450 گرم برتر

1397/12/06 مریم کریمی

خوب


محصول:ترشی موسیر 670 گرم برتر

1397/12/06 مریم کریمی

عالی


محصول:کنسرو سس ماکارونی با سویاو قارچ 420 گرم برتر

1397/12/06 مریم کریمی


پیگیری صفر ::

محصول:بکینگ پودر 150 گرمPET برتر

1397/11/18 Soodabeh.rm

محصول اشتباه فرستادید بیش از دوهفتست پیگیری و عذرخواهی نمیکنید


محصول:آلبالو 125 گرم برتر

1397/11/17 آرزو بهار


محصول:آلبالو 125 گرم برتر

1397/11/09 آرزو بهار


محصول:آلوچه قرمز 450 گرم برتر

1397/11/09 آرزو بهار


محصول:برگ مو شور 670 گرم برتر

1397/11/09 آرزو بهار


محصول:آلبالو 125 گرم برتر

1397/11/09 آرزو بهار


محصول:آلوچه قرمز 450 گرم برتر

1397/11/09 آرزو بهار


محصول:برگ مو شور 670 گرم برتر

1397/11/09 آرزو بهار


محصول:نخود 900 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:آرد سوخاری 350 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:بلغور گندم 900 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:بلغور جو 900 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:پرک سوخاری ترکیبی (مخلوط) 250 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:چاشنی پیتزا و لازانیا 75 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:چاشنی سالاد 75 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری


محصول:گلپر 75 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


محصول:آرد سفید 500 گرم برتر

1397/10/30 سهیلا کلانتری

محصولات برتر همه عالی هستن


بازگشت به فروشگاه