امتیاز مشتریان

محصول:سیگار برگ کینگ ادوارد 5 عددی

1398/06/01 الهام اولیاپناه

به وقت به دستم رسید ، ازتون ممنونم، همه چیز عالی بود


محصول:سیگار برگ کاپیتان بلک دارک کرما

1398/06/01 الهام اولیاپناه

عالی و بسیار سپاسگزارم


بازگشت به فروشگاه