امتیاز مشتریان

کرسی برقی ::

محصول:کرسی برقی سونا مدل گنجی 400w

1398/09/13 محمد علی غیاثی

شاید بشه گفت بهترین کرسی برقیه هم مصرفش بالا نیست هم بدلیل پوشش بدنه نمی سوزونه من خودم به سقف کرسی نصب کردم


سپاس فراوان ورضایت کامل خود را اعلام مینمایم. ::

محصول:چراغ مطالعه گیره ای مشکی

1398/06/21 علی گل مژده


محصول:چراغ مطالعه گیره ای مشکی

1398/06/21 علی گل مژده


بازگشت به فروشگاه