امتیاز مشتریان

کیفیت محصول ::

محصول:پک پنج عددی نخ دندان کمانی همراه باخلال دندان لیو Lio

1398/01/28 محمد امین یساری

عالی و اطلاع رسانی عالی بود.


کیفیت ::

محصول:پک پنج عددی نخ دندان کمانی همراه باخلال دندان لیو Lio

1398/01/28 محمد امین یساری

کیفیت محصولات خوب بود و اطلاع رسانی عالی بود.


بازگشت به فروشگاه